Rektör

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

1951 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında Fransa, Strazburg Hukuk Fakültesinde hukuk doktoru ünvanını aldı. 1994-2009 yılları arasında Gazi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekanlık görevinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun Değişiklikleri Bilim Komisyonu Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği ve Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliğinde de bulunan MOLLAMAHMUTOĞLU, 2009’dan bu tarafa Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği, Dekanlık ve Kasım 2014’den itibaren de Üniversite Rektörlüğü  görevini sürdürmekte. İş Hukuku alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.